Vergaderdata 2022-2023

BV om 19:30 uur                                            ALV om 19:30

BVDo 13 oktober 2022ALVWoe 9 november 2022
BVWoe 23 november 2022ALVWoe 14 december 2022
BVDo 5 januari 2023ALVDo 19 januari 2023
BVDi 14 februari 2023ALVDi 21 maart 2023