Vergaderdata 2018-2019

De data voor het seizoen 2018-2019 zijn vastgesteld:

Ledenvergaderingen starten om 19:30 uur in gebouw “T Trefpunt, volkstuinvereniging en zijn op:

Maandag   5 november 2018
Dinsdag   11 december 2018
Woensdag    16 januari 2019
Donderdag  14 februari 2019

Bestuursvergaderingen starten om 19:00 uur en zijn op:

Maandag        15 oktober 2018
Dinsdag      20 november 2018
Donderdag  20 december 2018
Donderdag      24 januari 2019