Vergaderdata 2020-2021

De data voor het seizoen 2020-2021 zijn vastgesteld:

Ledenvergaderingen starten om 19.30 uur in gebouw “T Trefpunt, volkstuinvereniging en zijn op:

Dinsdag            10 november 2020
Woensdag        16 december 2020
Donderdag       28 januari 2021 JAARVERGADERING!
Dinsdag            16 maart 2021

Bestuursvergaderingen starten om 19.00 uur en zijn op:

Dinsdag           20 oktober 2020
Woensdag       24 november 2020
Donderdag       7 januari 2021
Dinsdag           16 februari 2021