Vergaderdata 2024-2025

BV om 19:30 uur                                            ALV om 19:30

BVdinsdag 22 oktober 2024ALVDinsdag 19 november 2024
BVWoensdag 8 januari 2025ALVWoensdag 29 januari 2025
BVDonderdag 20 februari 2025ALVDonderdag 20 maart 2025