Bestuur NBV-Nietap

Voorzitter
Secretaris
Penningmeester
Lid
Lid

Janneke Mollema
Arthur van Galen
Ton Thiecke
Henk Arends
Ben Hoogland

Rabobank: NL39RABO011.00.24.222 t.n.v. NBV-Nietap te Leek
Inschrijfnummer Kamer van Koophandel Emmen: 40047484