Lid worden en cursus

Via deze link kunt u alles lezen over een lidmaatschap bij de Nederlandse Bijenhouders Vereniging.

Bij uw aanmelding graag vermelden dat u lid wilt worden van de afdeling Nietap.

Het lidmaatschap van de NBV geeft recht op een aantal diensten van de NBV:

  • ontvangst van het maandblad Bijenhouden (6x per jaar) en Imkernieuws
  • een aanvullende WA-verzekering voor activiteiten die voortvloeien uit het houden van bijen
  • mogelijkheid tot deelname aan informatieve activiteiten van de vereniging zoals studiedagen en verenigingsbijeenkomsten
  • verzekerd zijn van ondersteuning van collega imkers
  • ieder lid van de NBV is gewoonlijk ook lid van een plaatselijke afdeling.

De contributie voor de NBV wordt jaarlijks vastgesteld. De contributie voor de plaatselijke afdeling is per afdeling verschillend en is niet inbegrepen in de NBV-contributie.
Het overzicht van de plaatselijke afdelingen biedt u de mogelijkheid een afdeling te kiezen die het best bij u past.
U vindt daarin adressen en een korte beschrijving van de organisatie en activiteiten.
In 2022 kost een lidmaatschap bij de NBV-Nietap 62,50 euro. Kiest U voor Nietap, dan komt er 15 euro bij.
Van dat bedrag organiseren we alles.

Bij vragen kunt u ons altijd bellen of mailen:
Arthur van Galen: 06-20446108 of info@nbv-nietap.nl
Deelnemers aan de Basiscursus Bijenhouden zijn gedurende het cursusjaar GRATIS lid van de NBV.
De cursusdocent zorgt ervoor dat uw gegevens bij de NBV bekend worden. Als cursusdeelnemer hoeft u zich niet op te geven!
(de Basiscursus is wat anders dan de snuffeldag/kennismakingsdag die onze vereniging ook verzorgd, trouwens)